Zmierzch Antropocenu | wystawa i konferencja

Wystawa: 06.11.2020 — 22.11.2020

Wernisaż: 05.11.2020, godz. 18:00

Miejsce: Zbrojownia Sztuki, Targ Węglowy 6, Gdańsk

2020-11-05 18:00:00 2020-11-05 19:00:00 Europe/Warsaw Zmierzch Antropocenu | wystawa i konferencja https://sztuka-trojmiasta.pl/zapowiedz/zmierzch-antropocenu-wystawa-i-konferencja/ Targ Węglowy 6, Gdańsk, Polska Sztuka trójmiasta kontakt@sztuka-trojmiasta.pl

Zmierzch Antropocenu. Wystawa
wernisaż: 5.11.2020, godz. 18.00 (wstęp tylko na zaproszenie)
wystawa czynna: 6-22.11.2020, w godz. 12.00-18.00

Fundacja Wyspa Progress i Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zapraszają na wystawę
i towarzyszącą jej konferencję „Zmierzch Antropocenu”, które odbędą się w Zbrojowni Sztuki ASP
w Gdańsku.

Kurator: Grzegorz Klaman, współpraca Piotr T. Mosur

Konferencja Zmierzch Antropocenu
5.11.2020 godz.10:00-18:00
miejsce: PATIO

przewodnicząca konferencji: prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska
Zakład Historii i Teorii Sztuki ASP w Gdańsku


Wystawa:
Interesuje nas , w jaki sposób intuicja artysty może wpływać na formowanie problemów, w które
wsłuchać i wpatrzyć powinni się naukowcy. Poszukujemy zarówno sztuki, która prezentuje dane
empiryczne w sposób angażujący publiczność, jak i takiej, która wyławia pytania oraz hipotezy
warte naukowego zbadania.„*
/Jim Cummings/

Dzisiejsza sztuka, rozwijając bliskie strukturalne związki ze współczesnymi technologiami
medialnymi i paradygmatami naukowymi, stwarza przedmioty doświadczenia artystycznego
w całkowicie inny sposób, niż tradycyjne środki wyrazu artystycznego.„*
/Ryszard Kluszczyński/

Wystawa ZMIERZCH ANTROPOCENU kieruje naszą uwagę na dynamikę zmian w relacji człowiek-artysta / nie-ludzki / środowisko. Niestabilność ustanowionych podziałów, instrumentalna teoria technologii wywiedziona od ludzkiej supremacyjnej aktywności przesłania nam pojawiające się nowe sytuacje twórczo naruszające diadę podmiot-przedmiot splatając je w hybrydyczny
nieprzewidywalny stan współzależności. Ponownie powinniśmy przemyśleć status zarówno tego co biologiczne-cielesne oraz tego co informacyjne- technologiczne. Biomedia kierują nas na pozycje
nieredukowalnej obecności technologii i bytów biologicznych, ta oparta na niekonfrontacyjnej postawie koncepcja otwiera nas na zdarzenia etyczne i estetyczne bez uprzedzającej kulturowej
i humanistycznej matrycy. Gest (kreacji) wolnego podmiotu jest gestem mediacji ale w sieci zróżnicowanych bytów. Jednocześnie wątpliwy jako gest osadzony w tradycji sztuki utrwalający
repetetywne opresyjne reprezentacje. Bliższe naszej perspektywie są procesy zachodzące w obszarze sztuki generatywnej przepracowującej odejście od zbiorów reguł i algorytmów do
wielokrotnie złożonych zmiennych form i nieprzewidywalnych procesów zbliżonych w swej konstrukcji do procesów zachodzących w naturalnym środowisku. Zjawiska te przemieszczają
sprawczość i kreatywność w postludzką technosferę zdejmując z niej demoniczną złowrogą kurtynę. Synergia tych obszarów uwalnia kreatywne sprzężenie pomiędzy ludzką wyobraźnią
a samodoskonalącą się strukturą maszynową nabywającą swoistą ewolucyjną adaptywność.
Powinowactwa mechanizmów generatywnych, Artificial Life i estetyki obliczeniowej mieszczą się w tak zwanej Trzeciej Kulturze integrując je w transdyscyplinarnym polu. Jeśli porzucimy te relacje i zawrócimy z drogi dążenia do współegzystencji bytów nieludzkich, środowiska, sztucznej inteligencji i ludzi nasza jedyna ostoja Natura pozbawi nas oparcia, Antropocen stanie się naszym
ostatnim rozdziałem.
*Jim Cummings, AEI FactCheck: Navy/NDRC Sonar

Debate, http://acousticecology.org/ srSonarFactCheck.html, url z dnia 20.10.2013, Acoustic Ecology Special Report: Active Sonars, http:// acousticecology.org/sractivesonars.html, url z dnia 20. 10. 2013
*Ryszard Kluszczyński, W stronę trzeciej kultury, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk
2011


Konferencja:
Antropocen (Eugene F. Stoermer, Paul J. Crutzen) jako epoka hipersprawczości człowieka zmierza ku końcowi i nie jest to już etap rozciągnięty w czasie, a raczej chwila, moment, który powinniśmy wykorzystać na zmianę rozumienia świata i własnej w nim obecności. Ten krótki czas: od momentu zachodu słońca do nastania ciemności powinien być czasem rewizji naszych postaw i działań oraz reflekcją nad kwestią „naszej wspólnej przyszłości”.

Towarzysząca wystawie konferencja ma charakter interdyscyplinarny, do udziału zaprosiliśmy naukowców/naukowczynie i badaczy/badaczki różnych dyscyplin oraz artystki/artystów, po to aby
po raz kolejny podkreślić siłę wynikająca z synergii obszarów teorii i praktyki. W krótkim czasie trzeba działać kreatywnie, korzystając ze wzajemnej wiedzy i doświadczeń. Zaproponowane
wystąpienia będą m.in. dotyczyły znaczenia, roli i możliwości jakie w końcu epoki człowieka odgrywają nauka, technologia i sztuka.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali m.in.: Prof. dr hab. Ewa Bińczyk (UMK Toruń), Prof. UG dr hab. Anna Filipowicz (UG Gdańsk), Marietta Radomska (Department of Thematic Studies/ Tema, Linköping University), dr Andrzej Marzec (UAM Poznań) oraz Tatiana Czekalska&Leszek Golec, Karolina Żyniewicz (Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski), Elvin Flamingo (ASP Gdańsk) & Jowita Nowakowska-Gołacka (UG Gdańsk)

Udział w konferencji będzie możliwy między innymi w formie online.