WYKŁAD | Polski dizajn międzywojenny: między tradycją a awangardą

Czas: 10.01.2019, godz. 17:30

Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, Gdynia

2019-01-10 17:30:00 2019-01-10 18:30:00 Europe/Warsaw WYKŁAD | Polski dizajn międzywojenny: między tradycją a awangardą https://sztuka-trojmiasta.pl/zapowiedz/wyklad-polski-dizajn-miedzywojenny-miedzy-tradycja-a-awangarda/ Zawiszy Czarnego 1, Gdynia, Poland Sztuka trójmiasta kontakt@sztuka-trojmiasta.pl

Ściśle podległe codziennemu życiu dziedziny projektowe postrzegane są przede wszystkim jako użytkowe i cenione są za swą utylitarność oraz powszechność. Dizajn określając otaczającą ikonosferę, definiuje także jej znaczeniowy wymiar: przywołując pożądane idee, ewokując określone nastroje, stosując konkretne znaki czy odwołując się do symboli. Dizajn odgrywa niepoślednią rolę w procesie komunikacji kulturowej: sprzyja identyfikacji, decyduje o kulturowej przynależności, współtworzy poczucie tożsamości indywidualnej, grupowej, narodowej czy politycznej. W tym aspekcie służebna i ściśle pragmatyczna funkcja dizajnu, podległego wymogom celowości, zyskuje wymiar szerszy – uwalnia się i wybija na niepodległość wizualną, kreuje obrazowe narracje, współtworzy opowieści. Przedmioty nie tylko służą, lecz również znaczą; rzeczy przemawiają, budzą asocjacje, generują emocje, wywołują afekty.

Cykl wykładów poświęcony jest narracyjnemu ideowemu potencjałowi polskiego dizajnu oraz jego kulturotwórczej i państwowotwórczej mocy, na przestrzeni ostatniego stulecia.

Mowa będzie o antagonizmach i kompromisach pomiędzy różnymi wizjami projektowymi: dizajnem „narodowym,” opartym o zmodernizowane tradycje wernakularne; „internacjonalistycznym”, wpisującym się w międzynarodowe tendencje awangardowe oraz dizajnem „kosmopolitycznym”, eksponującym zarówno regionalne odrębności, jak i globalne dążenia do luksusu.