Warsztaty Filozofia | Dziedzictwo ruchu Arts & Crafts

Czas: 12.10.2017 — 14.10.2017

Miejsce: Audytorium ASP w Gdańsku, Wielka Zbrojownia (Targ Węglowy 6, wejście od ul. Tkackiej, I p.), Gdańsk

| Arts and Crafts | To cykl spotkań poświęcony Sztuce i Rzemiosłu, w ramach których właśnie rzemieślnicy i artyści, a także odbiorcy mają szansę na wspólną refleksję.

Na początku było słowo, dlatego zaczynamy od namysłu filozoficznego.

Filozofia | 12, 13, 14 października | Akademia Sztuk Pięknych

Program

CZWARTEK, 12 października, godz. 17:00 – 19:00 | Spotkanie wprowadzające cz. I (spotkanie otwarte) – prezentacja dziedzictwa myśli Arts and Crafts.
Czas trwania: 2 godziny
Prowadzący: Zbigniew Mańkowski

PIĄTEK, 13 października| Warsztaty filozoficzne cz. II (obowiązują zapisy) – myśl krytyczna jako kluczowa dla przewidywania kierunków rozwoju rzemiosł.
godz. 18:15 – 21:15

miejsce: Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Zapisy: https://warsztaty-filozoficzne-artonautyka.evenea.pl/

SOBOTA, 14 października| Warsztaty koncepcyjne cz. III (wydarzenie otwarte) – oddolne zaprojektowanie metanarracji dla projektu z jego odbiorcami. Problematyka spotkania: zrównoważony rozwój a rzemiosło.
Czas trwania: 4 godziny;

Wydarzenia są bezpłatne!

| Arts and Crafts | jest drugą odsłoną przedsięwzięcia, w którym w oparciu o tradycję i historię Gdańska stworzyłyśmy cykl inspirowany jego dziedzictwem kulturowym (filozofia, teatr, kostium, jubilerstwo). Jednym z najistotniejszych założeń projektu jest ukazanie ciągłości pokoleniowej gdańskich twórców oraz nawiązanie międzypokoleniowego dialogu w formie wzajemnej inspiracji. W tym celu do projektu zaproszeni zostaną doświadczeni rzemieślnicy starszego pokolenia oraz przedstawiciele lokalnego biznesu, których firmy wywodzą się z tradycji rękodzielniczych, a także przedstawiciele młodego pokolenia, którzy kontynuują te tradycje przekuwając je w nową jakość.

Artonautyka 2017 | Arts and Crafts | jest realizowana przez FairArt Foundation. Nasza fundacja zajmuje się m.in. edukacją i popularyzacją idei równego dostępu do kultury oraz zapewnianiu twórcom warunków do ciągłego rozwoju artystycznego.

Projekt dofinansowano z funduszy Miasto Gdańsk