SURPRISE you thought you’ve seen the last of me – mac lewandowski

Wystawa: 26.09.2020 — 02.10.2020

Wernisaż: 25.09.2020, godz. 19:00

Miejsce: UL, ul. Św. Barbary 3, Gdańsk

2020-09-25 19:00:00 2020-09-25 20:00:00 Europe/Warsaw SURPRISE you thought you’ve seen the last of me – mac lewandowski https://sztuka-trojmiasta.pl/zapowiedz/surprise-you-thought-youve-seen-the-last-of-me-mac-lewandowski/ świętej Barbary 3, Gdańsk, Polska Sztuka trójmiasta kontakt@sztuka-trojmiasta.pl

Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem
Echem dziecięcych lat
Kiedyś byłam Twoim marzeniem
Do mnie należał świat
Świat Twoich zabaw, myśli i słów
Pierwszych radości i pięknych snów
Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy
Na szarym pamięci tle
Pośród wyblakłych przeźroczy
Zobaczysz właśnie mnie
Jestem Twoją Bajką, jestem Twoją Bajką
Jestem Bajką Twego snu
/Zdzisława Sośnicka/

 


Daleko wykraczający poza wymogi licencjackie dyplom maca lewandowskiego, obroniony 3 września na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pozwala na spojrzenie z nadzieją w przyszłość trójmiejskiej sceny performerskiej. Działanie, prócz spełnienia wysokich standardów akademickich spełnia również, tak ważną dzisiaj, rolę emancypacyjną dla środowisk LGBTQ+. Jak pisze Honorata Martin:

[…] Maciej Lewandowski zgromadził wokół siebie osoby, którym o coś chodzi, na czymś zależy. Przypomniało mi się hasło «pozytywnego nieposłuszeństwa» użyte przez artystkę Melissę Tun Tun: «Chodzi o sprzeciw, ale taki, który nie implikuje rzeczy negatywnych». Takie pojęcia jak «opór» czy «walka» mają zazwyczaj negatywne albo pompatyczne, niemal wojenne konotacje.[…] Czy da się tworzyć koncepcje oporu w sposób pozytywny[?] Atmosfera spektakli daje mi nadzieję, że się da. Choć pojawiają się wątki religijne, patriotyczne czy symboliczne, to bardziej niż walkę i pogłębianie antagonizmów narodowych dostrzegam tam grę z sentymentami, próbę znalezienia swojego miejsca a właściwie odzyskanie go.

[…] Karol Radziszewski opisując cykl prac pt. «Poczet» […] [zaznacza,] że osoby LGBT+ to nie jest polski margines, to główny nurt, często patriotyczny. Cykl performensów «Transcendencja» to sztuka wychodząca z galerii, sztuka żywa, aktywna i bliska młodemu pokoleniu. Przejaw aktywizmu, budowanie odwagi, szukanie swojego języka. Warszawa ma swój festiwal Pomada. To co zainicjował Maciek, ma potencjał rozwinięcia się w cykliczny festiwal performance sztuki queerowej.

[…] Kończę cytatem z pracy pisemnej Macieja Lewandowskiego. «Jesteśmy queer, jesteśmy tutaj, nie znikniemy, przyzwyczajcie się do tego! Stop nienawiści!»
/Honorata Martin/

 


mac lewandowski — Urodzony w 1998 r. w Gdańsku; tamże we wrześniu 2020 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych, uzyskując z dyplomu ocenę celującą. Jest dwukrotnym laureatem stypendium rektora dla najlepszych studentów ASP w Gdańsku.

Jego praktyka artystyczna jest punktem wyjścia do refleksji o własnym istnieniu. Jest odzyskiwaniem swojego miejsca, walką o głos. Nie pogłębiając narodowych sporów, artysta wchodzi w struktury takie jak religia, rodzina, naród, przyjaciele, załamując przy tym konstrukty normatywności płci i orientacji, bierze co do niego należy. Mówi o tożsamości, przynależności oraz widoczności i funkcjonowaniu w społeczeństwie jako niebinarna osoba queerowa.