Sprawy Bieżące / Current Affairs – wystawa

Wystawa: 25.07.2020 — 06.09.2020

Miejsce: Zbrojownia Sztuki, Targ Węglowy 6, Gdańsk

wystawa czynna: w godz. 12.00-18.00

„Sprawy bieżące/Current Affairs” to nowa wystawa w przestrzeni Zbrojowni Sztuki. Ekspozycję będziecie
mogli oglądać na żywo.

Wystawa prezentuje twórczość powstałą w okresie kwarantanny/pandemii, która wyszła spod rąk
studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Prace zostały wyłonione w open callu
decyzją komisji składającej się z naszych wykładowców.

Podczas wystawy zobaczycie prace odnoszące się do tematu „spraw bieżących”; panującej epidemii,
lockdownu, czy innych problemów związanych z koronakryzysem, a także projekty odnoszące się do
tematów bardziej ogólnych, które powstałe jednak w okresie narodowej kwarantanny. Ekspozycja ma
prezentować całościowy obraz postaw młodych artystów wobec tej jakże nietypowej sytuacji. Z
całokształtu wyłaniają się zarówno reakcje silnie krytyczne, naznaczone czasem izolacji działania intymne
i indywidualne, ale i realizacje otwarte na interpretację, które odkrywają nowe znaczenia w kontekście
niniejszej prezentacji. Wartym odnotowania jest fakt, że młodzi artyści w znacznej większości pozostają
wierni tradycyjnym mediom, pomimo popularnemu w ostatnim czasie trendowi daleko idącej cyfryzacji i
obfitości prezentacji on-line.