Spotkanie z Laurą Pawelą i grupą Kompozyt

Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2, ul. Powroźnicza 13/15

LauraPawela1_s LauraPawela_s

Pokaz: 15.09.2015 r.
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2, ul. Powroźnicza 13/15

W czasie kilku sierpniowych dni w Gdańskiej Galerii Miejskiej trwały warsztaty prowadzone przez artystkę Laurę Pawelę, podczas których ich uczestnicy powołali do życia grupę artystyczną „Kompozyt”. Grupa ta zrealizowała wspólnie wideo przedstawiające pejzaż nieistniejącego miasta, złożone z wielu fragmentów filmów pokazujących niezauważalne urbanistyczne odpady – porzucone, zapomniane, niszczejące elementy architektury w Gdańsku.

Grupę „Kompozyt” stworzyły osoby w różnym wieku, zaangażowane w działania artystyczne, oraz studenci i absolwenci akademii. Każda z nich indywidualnie penetrowała przestrzeń Gdańska w poszukiwaniu niepotrzebnych, zapomnianych obiektów, będących pozostałościami po przebudowach, zmianach funkcji czy modernizacjach. W wyniku poszukiwań powstała kolekcja filmów zarejestrowanych na różnych nośnikach, lecz w ustalony, statyczny sposób. Podczas spotkań grupa określała w jaki sposób składniki/komponenty staną się elementami nowego obrazu wizualnego. Laura Pawela opracowała, wykadrowała i zmontowała finalny materiał. Początkowo miał to być jeden film, jednak analiza zebranego materiału pokazała nowe możliwości i wyodrębniły się dwie kompozycje. Dwukanałowa projekcja to naturalna konsekwencja pracy grupy Kompozyt.

„Nowe Miasto Gdańsk” to dwukanałowy, zapętlony pokaz multimedialny. Opowiada o nieistniejącym mieście, dziwnej osadzie będącej i niebędącej Gdańskiem jednocześnie. Grupa stworzyła ją na podstawie para-archeologicznego badania na terenie miasta i opracowała według autorskiej techniki Laury Paweli wideo-kolażu, tworząc film z dziesiątek zarejestrowanych osobno fragmentów. Praca nawiązuje do wcześniejszego filmu mockumentalnego Paweli „Nowy Horyzont“, ukazującego XIX-wieczną wędrówkę emigrantów ze Śląska po Teksasie w poszukiwaniu lepszego jutra.

Grupa Kompozyt: Gosia Golińska, Aleksandra Hallmann, Pamela Cora Granatowski, Kora Kowalska, Adrianna Lisewska, Laura Pawela, Agnieszka Piasecka, Bartłomiej Ponikiewski, Magdalena Smułka, Magdalena Typiak

„Kompozyt to materiał złożony z dwóch lub więcej komponentów o różnych właściwościach. Kompozyt jest materiałem zewnętrznie monolitycznym jednak z widocznymi granicami między komponentami. Właściwości kompozytów nigdy nie są sumą, czy średnią właściwości jego składników. Najczęściej jeden z komponentów stanowi „lepiszcze”, które gwaratuje jego spójność, twardość, elastyczność i odporność. Kompozytami są na przykład: laka, sklejka, beton, laminat. Do kompozytów zalicza się przeważnie materiały wytworzone przez człowieka, wykluczając tzw. kompozyty naturalne na przykład: drewno, kości ssaków.”

Pokaz odbywa się w ramach programu Grass’owanie dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.