Przymglenie – wystawa Martyny Jastrzębskiej

Wystawa: 09.12.2018 — 17.12.2018

Wernisaż: 08.12.2018, godz. 21:00

Miejsce: Mleczny Piotr - WL-4, ul. Popiełuszki, Gdańsk

2018-12-08 21:00:00 2018-12-08 22:00:00 Europe/Warsaw Przymglenie – wystawa Martyny Jastrzębskiej https://sztuka-trojmiasta.pl/zapowiedz/przymglenie-wystawa-martyny-jastrzebskiej/ Popiełuszki, Gdańsk, Poland Sztuka trójmiasta kontakt@sztuka-trojmiasta.pl

Zapraszamy na wernisaż Martyny Jastrzębskiej – artystki intermedialnej, absolwentki i doktorantki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ważnym kierunkiem jej dotychczasowych i aktualnych działań jest nadawanie nowych kontekstów symbolom i przedmiotom obecnym w powszechnej percepcji oraz praca z pojęciami: widma i destrukcji. Laureatka m.in. Stypendium dla Twórców Kultury Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Głównej na Gdańskim Biennale Sztuki 2016.

Oto, co sama artystka pisze o swojej pracy:
Nie ma jasnych i stałych symboli i doświadczeń, których nie można poddać deformacji za pomocą szeroko rozumianej destrukcji. Każda narracja, nasza własna i ta zbiorowa, historyczna, w której uczestniczymy, nie jest homogeniczna, łatwo jest zmienić jej wydźwięk poprzez pozornie nieznaczącą lub całkowicie radykalną ingerencję.
Budując instalację Przymglenie sięgam po umowne atrybuty ze znanych w historii sztuki motywów i figur. Łączę je z realizacjami ściśle związanymi z etapami destruowania i przetwarzania mojego dotychczasowego dorobku. Jak je rozróżnić? Nie ma to znaczenia. Wyrwane z pierwotnego kontekstu, zdeformowane, jedne i drugie powracają jako widma, bez określonej tożsamości. Zderzają się w narracji bez jasnego początku i końca. To czas „zwichnięty”, w którym chronologia obecnych obiektów jest zakłócona, przesunięta, a zdobycie odpowiedniej orientacji jest utrudnione. Pomimo różnicy w skali, wśród elementów składowych instalacji nie obowiązuje hierarchiczny układ. To otwarty rebus z możliwością dowolnego połączenia przedstawionych danych w jedną operację, odpowiadającą konstruowaniu sensu„.