KONCEPCJA OBRAZU TWÓRCY GALERII KOŁO

Wystawa: 07.03.2020 — 11.04.2020

Wernisaż: 06.03.2020, godz. 18:00

Miejsce: CSW ŁAŹNIA 2, ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk

2020-03-06 18:00:00 2020-03-06 19:00:00 Europe/Warsaw KONCEPCJA OBRAZU TWÓRCY GALERII KOŁO https://sztuka-trojmiasta.pl/zapowiedz/koncepcja-obrazu-tworcy-galerii-kolo/ Strajku Dokerów 5, 80-544 Gdańsk, Polska Sztuka trójmiasta kontakt@sztuka-trojmiasta.pl

Artyści:
Jan Buczkowski, Krzysztof Gliszczyński, Dominika Krechowicz,
Maciej Sieńkowski, Krzysztof Wróblewski
Wernisaż: 6 marca o 18.00

Galeria Koło powstała w Gdańsku w październiku 1995 roku i działała na podstawie porozumienia grupy gdańskich artystów ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków O/ w Gdańsku. Galerię, która znajdowała się przy ulicy Piwnej 66/67 prowadzili i wspólnie decydowali o jej programie: Dominika Krechowicz, Jan Buczkowski, Krzysztof Gliszczyński i Krzysztof Wróblewski oraz do 1999 roku Maciej Sieńkowski. Galeria zakończyła swoją działalność w kwietniu 2003 roku.

Galeria Koło od początku powstania była niekomercyjną przestrzenią dla sztuki. Powstała z potrzeby stworzenia „innego miejsca” niż te, które w tamtym czasie istniały w Gdańsku. Jan Buczkowski, Krzysztof Gliszczyński, Dominika Krechowicz, Maciej Sieńkowski i Krzysztof Wróblewski w latach 90 kiedy kształtował się polski nurt krytyczny, a pewne działania artystów zaczęły się instytucjonalizować postanowili stanąć niejako w opozycji do głównego nurtu. Poprzez kolektywne działanie ukształtowali program galerii, który w dużej mierze bronił wartości wywodzących się z malarstwa w sztuce współczesnej.


Jan Buczkowski (ur. 1961 r., Krzczonów)

Ukończył PLSP w Nałęczowie w 1981 roku. W latach 1981-86 studiował malarstwo w PWSSP w Gdańsku w pracowniach prof. Kiejstuta Bereźnickiego, prof. Mieczysława Olszewskiego, prof. Hugona Laseckiego oraz dyplomowej pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego. W latach 1995-2003 współprowadzący Galerię Koło w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem. Jest min. autorem cyklu obrazów „Biało na białym” wielokrotnie prezentowanych na wystawach. W 2011 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. Kierownik Katedry Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Pełnomocnik rektora ds. artystycznych.

Krzysztof Gliszczyński (ur. 1962 r. Miastko)

Ukończył PLSP w Szczecinie w 1982 roku. W latach 1982-87 studiował malarstwo w PWSSP w Gdańsku w pracowniach prof. Hugona Laseckiego oraz dyplomowej pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego. W latach 1984-87 założyciel i prowadzący Studencką Galerię Wlot. W latach 1995-2003 założyciel i współprowadzący Galerię Koło w Gdańsku. Pomysłodawca Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego przyznawanej przez ZPAP w Gdańsku. Dziekan Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku w latach 2008-2012. Prorektor ds. rozwoju i współpracy ASP w Gdańsku w latach 2012-2016. Tytuł profesora otrzymał w 2011r. Obecnie prowadzi III Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku. Stypendysta DAAD na 9 miesięcznym pobycie w Worpswede w 1992 roku, Fundacji Pollock-Krasner w Nowym Jorku w 2000 r , Nagrody: „Bielska Jesień ’93, XVI Festiwal Malarstwa w Szczecinie ’96, oraz Rektorskie ASP I st. w 2000 roku II st. w 2003 i 2011 r. oraz I st. w 2014 roku. W 2015 roku otrzymał odznakę honorową MKiDN „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Laureat Nagrody w dziedzinie malarstwa na III Triennale Sztuki Pomorskiej w PGS w Sopocie. Pobyty rezydencyjne w Chinach, Francji, Izraelu, Niemczech. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, obiektem i filmem.

www.krzysztofgliszczynski.com

Dominika Krechowicz (ur. 1964 r. Gdańsk)

Studiowała na Wydziale Malarstwa i Grafiki PWSSP w Gdańsku. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego w 1988 r. Od 1996 pracuje w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, obecnie na stanowisku profesora uczelni. W latach 1995-2003 współtworzyła galerię Koło w Gdańsku. Jest autorką prac malarskich: Flagi, Alians znaków oraz fotograficznych: Działki, Double time, Błękit Szadółek. Brała udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą. W 1997 roku otrzymała brązowy medal w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa „Bielska Jesień 1997”. W 1999 brała udział w międzynarodowym projekcie „Interim”, Schloss Plüschow w Niemczech. W 2002 roku otrzymała Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. W 2006 roku otrzymała stypendium The Pollock-Krasner Foundation za realizację cyklu malarskiego Flagi. W 2014 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury.

Maciej Sieńkowski (ur. 1962 r. Gdańsk – zm. 2014 Augustów)

Studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w latach 1981-85. Następnie w latach 1985-90 studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki w PWSSP w Gdańsku. Dyplom w pracowni prof. Hugona Laseckiego. Od 1990 do 2014 roku pracował jako pedagog w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W 2012 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Współpracował z galerią C14, galerią Jesionowa i galerią Wyspa.

Krzysztof Wróblewski (ur. 1962 r. Przasnysz)

Urodzony w Przasnyszu w 1962 roku. Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki w PWSSP w Gdańsku. Pracuje na stanowisku prof. uczelni w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Wystawia od 1986 roku od udziału w Ekspresji lat 80-tych w galerii BWA w Sopocie. W latach 1995 – 2003 współtworzył galerię Koło w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią, konstruuje obiekty przestrzenne i rzeźby, tworzy malarstwo monumentalne w przestrzeni publicznej. W 1992 roku rozpoczął komponowanie symetrycznych obrazów składających się z realistycznych i abstrakcyjnych powierzchni. Połowę obrazu stanowią zawsze układy trójkątów. Relacje pomiędzy realizmem i abstrakcją oraz współzależność malarstwa i fotografii są kluczowymi zagadnieniami w jego twórczości. Jego prace często tworzą cykle tematyczne. Od 1997 roku realizuje przedsięwzięcie pt. Wycinki / Clippings. W 2000 roku rozpoczął projekt malarski pt. Obrzeża. Laureat nagród, wyróżnień i stypendiów. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i publicznych w kraju (m.in. kolekcja Nomus) oraz za granicą.

Wystawa odbędzie się w ramach projektu „Cities on the Edge”