Kolekcje zdarzeń – Magda Byczk

Wystawa: 03.07.2024 — 19.08.2024

Wernisaż: 02.07.2024, godz. 18:00

Miejsce: Galeria UL, ul. Św. Barbary 3, Gdańsk

2024-07-02 18:00:00 2024-07-02 19:00:00 Europe/Warsaw Kolekcje zdarzeń – Magda Byczk https://sztuka-trojmiasta.pl/zapowiedz/kolekcje-zdarzen-magda-byczk/ świętej Barbary 3, Gdańsk, Polska Sztuka trójmiasta kontakt@sztuka-trojmiasta.pl

UL nie ma stałych godzin otwarcia! Aby odwiedzić galerię, należy się umówić.

Osobliwością doliny Issy jest większa niż gdzie indziej ilość diabłów. Być może spróchniałe wierzby, młyny, chaszcze na brzegach są szczególnie wygodne dla istot, które ukazują się oczom ludzkim tylko wtedy, kiedy same sobie tego życzą. […] Zresztą mało kto boi się diabłów, ponieważ ich ulubionym zajęciem jest taniec i zabawa
/T. Konwicki, Dolina Issy, Warszawa 1981, s. 2. Scenariusz filmowy w zbiorach Biblioteki Filmoteki Narodowej w Warszawie/

Instytucja galerii choć jest miejscem przypisywanym przede wszystkim miastu, staje się obserwatorium kultury niedostępnej terenom wysokozaludnionym.

Mocno zauważalny od paru lat zwrot ludowy, legitymizuje przez lata skrywany pociąg za imaginarium wiejskim, które w swojej istocie bywa punktem wyjścia dla myślenia o danej kulturze. Specyfika tych terenów, niejednokrotnie brutalna, przez lata poddawana stopniowej idealizacji, która wpłynęła na zwiększenie zainteresowania życiem na wsi, skrywa w sobie zbiór nagich, niejednokrotnie trudnych do zaakceptowania prawd egzystencjalnych. Wystawa „Kolekcja zdarzeń” zdaje się obalać sielankowe mity, w prostym medialnym zróżnicowaniu ukazując to, co ludzkie (cykl grafik) w zestawieniu z ukazanym na surowych płótnach zwierzętach, poddawanych ciągłej eksploatacji.

/Piotr T. Mosur/

Magdalena Byczk (ur. w 2000 r.) — dyplomantka V pracowni malarstwa, prowadzonej przez prof. Jarosława Baucia i dra Mateusza Pęka. W swoich pracach malarskich używam oszczędnych gestów, punktowo zaznaczając na płótnie wizerunki zwierząt padłych lub rannych, odpady odzwierzęce, fragmenty murów i ściółki. W swoistej pustce reprezentowanej przez połacie surowego lnu pokrytego miejscami jedynie pobiałką z kleju króliczego i kredy, funkcjonują w bezczasie, stanowiąc świadectwo zdarzeń pomijanych, nieistotnych, zapomnianych. Prace aneksowe, realizowane w technice wklęsłodruku, oscylują wokół tematyki pamięci i równoległych, achronologicznych narracji, jakie w niej zachodzą. Związana z galerią UL od początku jej istnienia.

Współorganizacja: Wydział Malarstwa / Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Promotor: prof. Jarosław Bauć
Opiekunka części pisemnej: prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska
Recenzentka: dr Zuzanna Dolega
Aneks: Prace pamięci
Opiekun: dr Dominik Włodarek