Hildegard Skowasch. Close Your Eyes.

Wystawa: 12.07.2019 — 07.09.2019

Miejsce: Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowe w Gdańsku, ul. Cystersów 18, Gdańsk

Wystawa twórczości niemieckiej artystki Hildegard Skowasch to pirewsze w Polsce tak szerokie spojrzenie w jej różnorodną twórczość, w tym rzeźby (papierowe i ceramiczne), ceramiczne napisy, linoryty, kolaże i akwarele. Prezentacja obejmie okres od lat 90. XX w. do dnia dzisiejszego.

Hildegard Skowasch, posługując się technikami autorskimi (m.in. papier-mâché), tworzy niezwykłe obiekty i instalacje rzeźbiarskie. Podstawowym materiałem, który wykorzystuje w swej twórczości, jest papier, ale chętnie stosuje też inne, np. glinę, tworzywo sztuczne, drut czy przedmioty codziennego użytku. Forma jej oryginalnych dzieł łączy elementy figuralne i abstrakcyjne, uwagę widza przyciąga również ich żywiołowa kolorystyka. Tematyka prac artystki jest związana z człowiekiem i jego problemami egzystencjalnymi, jak zaplątanie w sprawy codzienności, uwikłanie w kontekst kulturowy i historyczny, dylematy moralne. Podstawową jej inspiracją są osobiste doświadczenia i refleksje. Niezwykle istotna dla Skowasch jest kompozycja dzieł na ekspozycji, zestawianie ich w różne układy, w których zyskują symboliczne znaczenie. W Oliwie chciałaby poszerzyć przestrzeń ekspozycyjną, umieszczając swoje dzieła w plenerze Parku Oliwskiego. Symboliczny jest tytuł wystawy. „Close Your Eyes” (‘Zamknij oczy’) to nieco przewrotne zaproszenie, które artystka kieruje do widza na wystawie sztuki. Chce, by zagłębił się we własne wnętrze, odkrył własne myśli i obrazy, wyciągnął osobiste wnioski i refleksje.

Wystawie prac Hildegard Skowasch będzie towarzyszył katalog, jak również program edukacyjny, oparty przede wszystkim na różnego rodzaju warsztatach plastycznych. Planowane są również działania teatralne.

Hildegard Skowasch – ur. 1958 w Essen. W latach 1978–1987 ukończyła studia w Akademii Sztuk Pięknych w Münster oraz romanistykę na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w tym samym mieście. Studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Tourcoing we Francji (1982–1983). Od 1998 pracuje i mieszka w Berlinie. Artystka ma powiązania z Polską – rodzina jej ojca mieszkała na Mazurach; to pewnie stąd bierze się zainteresowanie Polską i jej kulturą. Skowasch brała udział w wielu projektach w naszym kraju, dwukrotnie w Gdańsku.

kuratorka wystawy: Joanna Szymula-Grygiel
współpraca: Hildegard Skowasch, Mariola Balińska