Bio-obecność. Sztuka w biotechnologicznym świecie – wystawa

Wystawa: 05.11.2021 — 23.11.2021

Miejsce: Zbrojownia Sztuki, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Wystawa BIO-OBECNOŚĆ towarzyszy organizowanej przez Małgorzatę Jankowską konferencji pod tym samym tytułem, która odbędzie się 5 listopada w ASP w Gdańsku i jest poświęcona rozważaniom nad obecnością różnych form istnienia życia w obszarze praktyk artystycznych krzyżujących się z obszarami nauki i technologii. Wystawa jest kontynuowaniem i rozszerzeniem wątków poruszanych na konferencji gdzie interesują nas nie tylko formy tej obecności, ale też złożone i przenikające się oddziaływania bytów technologicznych będących zauważalnym i niezbywalnym komponentem bio i technosfery. Obecność jednego warunkuje obecność drugiego ten nie liniowy hybrydowy proces współistnienia powoduje narastające paradoksy na granicy życia jako takiego /nagiego życia/ które jest przepływem energii, kodem witalnej informacji w sieci złożonych kulturowych, technologicznych i biologicznych usieciowionych systemów. Możemy rozwijać kreatywne moce wyobraźni z pozycji teorii i sztuki posthumanistycznej gdzie nasze ja transformuje się; w ujęciu Rosi Braidotti w : „podmiot (który) jest bytem transwersalnym, w pełni zanurzonym i immanentnym wobec sieci nie-ludzkich (zwierzęcych, roślinnych, wirusowych) relacji. Przez ucieleśniony zoe-centryczny podmiot przenikają relacyjne sprzężenia o zanieczyszczającym/wirusowym charakterze, które z kolei tworzą powiązania z różnorodnymi innymi, począwszy od środowiskowych czy eko-innych , a kończąc na urządzeniach technologicznych.” Sztuka w tym kontekście redefiniuje zarówno kreatywny podmiot , narzędzia kreacji , cele swej aktywności i interaktorów, do których kieruje swą aktywność, odnawiając nastawienie etyczne wyzbyta narcystycznej złudnej transcendencji.

Kurator: Grzegorz Klaman

współpraca kuratorska: Piotr Tadeusz Mosur

Organizatorzy:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Rzeźby i Intermediów

Katedra Intermediów

Fundacja Wyspa Progress