Staszek Horodecki


 
Staszek Horodecki – Student Gdyńskiej Szkoły Filmowej, zamieszkały w Gdyni. Mature pisał w Gdańskim Liceum Autonomicznym. Fotografie odkrył w gimnazjum i pochłonęła go do tego stopnia, ze wyparła rysunek i malarstwo i zdominowała wszystkie inne zainteresowania.

Portfolio: portfoliobox.net