Mateusz Ostrycharczyk


Mateusz Jakub Ostrycharczyk urodzony w Poznaniu, student Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, na wydziale malarstwa, w pracowni prof. Teresy Miszkin. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Brał udział w wystawach: Najlepsi z Najlepszych – prezentacji prac studentów Katedry Kształcenia Podstawowego Wydziału Malarstwa ASP Gdańsk w Galerii „PUNKT” GTPS (2014 r.), oraz „Prolog” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (2014 r.).

Portfolio: www.facebook.com