Małgorzata Anna Karczmarzyk, Zoya

 

Doktor w zakresie nauk humanistycznych, artysta malarz, pedagog, animator kultury, nauczyciel akademicki. Łączy działalność artystyczną z pedagogiczną i naukową. Napisała ponad 50 publikacji, których problematyka związana jest m.in. z pedagogiką, wychowaniem przez sztukę, edukacją artystyczną, semiotyką sztuki, komunikacją, edukacją medialną. Wystawia malarstwo w kraju i za granicą. W swojej pracy artystyczno-badawczej stara się łączyć aparaturę pojęciową sztuki i nauki udowadniając, że dziedziny te jedynie pozornie są od siebie odległe.

Dialogi malarskie
Idea działań malarskich opartych na dialogu uczestników, wzięła się z problematyki wielokrotnie już eksplorowanej przeze mnie, a dotyczącej komunikacji za pośrednictwem obrazu (w szerokim sensie tego słowa). Zajmując się komunikatem rysunkowym dziecka (M. Karczmarzyk 2011a, 2014b), znaczeniami dzieci i dorosłych na temat ikonografii malarstwa polskiego oraz europejskiego (M. Karczmarzyk, A. Wasilewska 2015), czy też ideą emancypacyjną rysunku dziecka (M. Karczmarzyk 2012), emancypacją w sztuce (M. Karczmarzyk 2015) staram się kontynuować te rozważania otwierając się na poszukiwanie szerszego kontekstu w działaniach praktycznych.

Dialogi malarskie polegają na wspólnym malowaniu jednego obrazu przez dwóch artystów, symultanicznie. Ten pedagogiczno-artystyczny projekt był realizowany w latach 2016-2018 z artystami: Kingą Łapot-Dzierwą (2016), Iwoną Murawską (2016), Agatą Oryszyn (2017), Dorotą Markowską (2018), Anitą Cempa (2016-2018), Krzysztofem Ryfą (2017), Krzysztofem Suchomskim (2016-2018) oraz Bogdanem Olechem (2018).