Klaudia Apanaszczyk

Ur. w 1988 roku rzeźbiarka i pisarka. Szuka upustu emocji tworząc autoportrety. W nich opisuje swoje stany duchowe, zastanawia nad pięknem, konfesyjnoscią dzieła i wątpi swoją estetyką. Ogranicza się do istoty sztuki. Próbuje wydobyć jej esencję. Powraca do źródeł, do autentyzmu. Śni na jawie realny sen.