Małgorzata Anna Karczmarzyk | ZOYA


Inspirują ją podróże po świecie. Razem z mężem jeździła po Indiach, Afryce, Andamanach, Mali, Burkina Faso, Indonezji, Karaibach, Bali, USA – szukając inspirujących miejsc, wrażeń, odmiennych znaków i kolorów dla swojego malarstwa. Łączy działalność artystyczną z naukowo-dydaktyczną. Zajmuje się problematyką edukacji artystycznej, visual literacy, semiotyką rysunku, komunikacją wizualną, edukacją medialną. Wystawia swoje malarstwo w kraju i za granicą. Prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych m.in. w Polsce, Szwecji, w Turcji, w Niemczech, w Irlandii, w Portugalii. W swoich działaniach artystyczno-badawczych stara się łączyć aparaturę pojęciową sztuki i nauki udowadniając, że dziedziny te jedynie pozornie są od siebie odległe. Mieszka i tworzy w Gdańsku.

Portfolio: www.malgorzatakarczmarzyk.pl