Agnieszka Nienartowicz

 
Malarstwo, cykl „Peripeteia”, Rysunek, cykl „‚CUBES”

Agnieszka Nienartowicz, urodzona w 1991 r. w Jeleniej Górze. Absolwentka Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2016 roku obroniła pracę dyplomową w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego z aneksem z rysunku w pracowni prof. Marii Targońskiej. Stypendystka: Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Laureatka nagród i wyróżnień. Jest autorką 5 wystaw indywidualnych, uczestniczka licznych wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.

W latach 2011-2014 studentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 2011 roku ukończyła Liceum Plastyczne w Jeleniej Górze

Portfolio: www.agnieszkanienartowicz.com