Wkrótce otwarcie Patio na ASP w Gdańsku

25 stycznia 2018 roku nastąpi uroczyste otwarcie zadaszonego Patio na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Przeczytaj o planach przebudowy.

7 kwietnia 2017 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Rektor ASP dr hab. Krzysztof Polkowski podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Zadaszenie Patio Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w celu stworzenia unikalnej przestrzeni kulturalnej”. Projekt zakładał przeprowadzenie robót budowlanych budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, które będą polegać na zabudowaniu ścianą szklaną i zadaszeniem istniejącego Patio, tworząc w ten sposób zamknięty obszar przeznaczony na działalność kulturalną. Projekt miał na celu stworzyć unikalną przestrzeń kulturalną i jest rozwinięciem działań związanych z poprawą stanu infrastruktury uczelni oraz dostosowaniem jej do potrzeb społecznych i artystycznych.

Dzięki zadaszeniu Patio będzie możliwe stworzenie wyjątkowej przestrzeni kulturalnej na terenie Gdańska. Program realizowany w nowej powierzchni będzie skierowany do bardzo szerokiej grupy odbiorców, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez młodzież szkolną, studentów, a kończąc na grupie osób dorosłych (w tym seniorów). Planowane inicjatywy będą bezpłatne i będą miały formę wykładów, warsztatów, interdyscyplinarnych zespołów kreatywnych tzw. KonceptLabów. W programie planowane są również m.in. ogólnopolskie konferencje, eventy, cykle wykładów oraz imprezy kulturalno-rozrywkowe w postaci mobilnego kina sezonowego oraz kameralnych koncertów będących skierowany do szerokiego grona odbiorców, począwszy od amatorów edukacji kulturalnej, poprzez hobbystów, pasjonatów, dydaktyków, przedsiębiorców, kończąc na artystach.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie dostępności infrastruktury przeznaczonej na cele kulturalne oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze. Projekt pozwoli zwiększyć walory architektoniczne i estetyczne budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a także umożliwi sprostanie oczekiwaniom społeczeństwa, chcącego obcować z kulturą w otoczeniu jak najbardziej do tego dostosowanym. Uzupełnieniem projektu będzie zakup wyposażenia w postaci systemów audiowizualnych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia autorskiego programu kulturalnego.


Wstęp na imprezę tylko za okazaniem zaproszenia lub okazaniem legitymacji studenckiej ASP.