Narracje #11, ogłoszono konkurs na kuratora

11. edycja festiwalu NARRACJE odbędzie się 15 i 16 listopada w gdańskiej dzielnicy Siedlce. Wydarzenie od 2009 roku eksploruje miejskie wątki i historie. Artystyczne interwencje w przestrzeń publiczną dzielnic Gdańska nadają codziennym miejscom nowy kontekst i pozwalają odkryć je ponownie. Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie na kuratorkę / kuratora festiwalu NARRACJE #11.

Konkurs trwa od 22 stycznia do 28 lutego 2019. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: info@narracje.eu lub pocztą tradycyjną na adres Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80 – 830 Gdańsk. Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.ikm.gda.pl.

Zgłoszenia powinny zawierać: list intencyjny podający motywy udziału w konkursie; zarys koncepcji festiwalu odnoszącej się do specyfiki terenu, na którym wydarzenie się odbędzie; listę artystów przewidzianych do zaproszenia do udziału w festiwalu oraz krótki opis zrealizowanych lub planowanych przez nich projektów lub działań w przestrzeni publicznej, które stałyby się częścią programu 11. edycji NARRACJI wraz ze zdjęciami lub wizualizacjami (dotyczy istniejących prac); wstępnie rozpisany budżet wydarzenia; aktualne CV kandydata zawierające informacje o jego doświadczeniu zawodowym, zrealizowanych dotychczas festiwalach i innych projektach artystycznych oraz wykształceniu kierunkowym.

Kuratora NARRACJI #11 wyłoni pięcioosobowa komisja konkursowa, w skład której wejdą dyrektorzy Instytut Kultury Miejskiej i Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz zaproszeni przedstawiciele środowisk twórczych. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 14 marca włącznie na stronie www.ikm.gda.pl.


Siedlce – Teren ten, ze względu na korzystne położenie, zasiedlony był już od czasów średniowiecza, a tutejsze osady stanowiły przedmieścia miasta. W XIX wieku obszar Siedlec został włączony w granice miasta i zielone suburbium stopniowo zaczęło zamieniać się w dzielnicę robotniczą. Wiek XX przyśpieszył proces przemian, których efekty możemy obserwować obecnie. Pod względem zabudowy Siedlce to jedna z najbardziej urozmaiconych dzielnic Gdańska. Odnajdziemy tu czynszowe kamienice i robotnicze domy z XIX i początku XX wieku, neogotyckie, strzeliste gmachy, modernistyczną, nowocześnie projektowaną zabudowę mieszkalną, socrealistyczne osiedle mieszkaniowe, przytłaczające bloki z wielkiej płyty, naiwnie bajkowy postmodernizm oraz współczesne, odgradzające się od przestrzeni dzielnicy osiedla deweloperskie.

źródło: www.ikm.gda.pl