CSW Łaźnia: STUDIOTOPIA Rezydencja Art + Science: Oswaldo Maciá, Emilia Leszkowicz oraz Chris Bean

Projekt „STUDIOTOPIA. Spotkanie sztuki i nauki w czasach Antropocenu”
Wrzesień 2020 – Styczeń 2022

W ciągu blisko dwuletniej rezydencji, zaproszeni do projektu artyści i naukowcy otrzymają wyjątkową możliwość współpracy, opartej na dzieleniu się wiedzą i wypracowywaniu wspólnych działań. Program ma na celu zachęcenie naukowców do wymiany pomysłów, wiedzy i naukowej metodologii z międzynarodowymi artystami wizualnymi. Rezultaty, stworzone koncepcje i materiał zebrany podczas badań zostanie zaprezentowany podczas wystaw w wybranych partnerskich instytucjach na terenie Europy, w tym w CSW ŁAŹNIA, w pierwszej połowie 2022 roku.

Do gdańskiej rezydencji zaproszony został Oswaldo Maciá, prezentujący na całym świecie rzeźbiarskie instalacje olfaktoryczno-akustyczne. Jego prace znajdują się w międzynarodowych kolekcjach muzealnych, w tym w Tate Britain i Daros Latinamerica. W 2015 roku artysta został wybrany przez międzynarodowe jury do realizacji pracy dla miasta Bogota. „Scenario in Construction” to pierwsza rzeźba dźwiękowa w przestrzeni publicznej na półkuli południowej.

W ramach projektu zaplanowanego na lata 2019 – 2022 ma miejsce szereg działań tworzonych we współpracy z uczestniczącymi w projekcie instytucjami partnerskimi. Są to: rezydencje, wystawy, pop-up labs, warsztaty i rozmowy. Celem tego projektu jest zwiększenie świadomości oraz wspieranie kreatywnych i krytycznych refleksji na temat wyzwań środowiskowych, przed którymi obecnie stoi nasze społeczeństwo.

STUDIOTOPIA jest współfinansowana z programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa.