Artonautyka 2017 | Arts and Crafts |

Cykl spotkań i warsztatów organizowanych przez Fundację FairArt. Fundacja zajmuje się m.in. edukacją i popularyzacją idei równego dostępu do kultury oraz zapewnianiu twórcom warunków do ciągłego rozwoju artystycznego.

Artonautyka jest projektem, w ramach którego Fundacja tworzy krytyczny namysł nad sztuką i rzemiosłem poprzez podejście praktyczne. | Arts and Crafts | jest drugą odsłoną przedsięwzięcia, w którym w oparciu o tradycję i historię Gdańska powstał cykl inspirowany jego dziedzictwem kulturowym (filozofia, teatr, kostium, jubilerstwo). Wydarzenia są otwarte, niebiletowane, bezpłatne. Projekt dofinansowano z funduszy Miasta Gdańska.

Program:

1. Filozofia | 12, 13, 14 października | Akademia Sztuk Pięknych

– Spotkanie wprowadzające cz. I – prezentacja dziedzictwa myśli Arts and Crafts, czas trwania: 2 godziny;
– Warsztaty filozoficzne cz. II – myśl krytyczna jako kluczowa dla przewidywania kierunków rozwoju rzemiosł, czas trwania: 3,5 godziny;
– Warsztaty koncepcyjne cz. III – oddolne zaprojektowanie metanarracji dla projektu z jego odbiorcami. Problematyka spotkania: zrównoważony rozwój a rzemiosło, zrozumienie
rzemiosła poprzez rozumienie materii i otoczenia w jakich się pracuje, czas trwania: 3,5 godziny;

2. Kunszt kostiumu | 26 października | Teatr Wybrzeże

W ramach 3-godzinnego spotkania przybliżymy rzemiosło szycia artystycznego, a także odbędzie się prezentacja kostiumów w formie spektaklu Teatrów zaproszonych na spotkanie.

3. Rzemieślnicza interakcja – biżuteria | 8, 9 listopada | Prototypownia Akademii Sztuk Pięknych

Warsztaty zamknięte są dedykowane złotnikom-jubilerom, projektantom biżuterii, rzemieślnikom i twórcom zainteresowanym synergią i trwają łącznie 6 godzin:
– Warsztaty tworzenia biżuterii dla nadmorskich jubilerów cz. I – początek budowania interakcji;
– Warsztaty tworzenia biżuterii dla nadmorskich jubilerów cz. II – synteza.

4. Sztuka lalkarstwa | 23, 24, 25 listopada | Teatr Miniatura

– Pierwsze spotkanie z gośćmi w celu retrospekcji rzemiosła poświęcone tematyce tworzenia formy lalkarskiej cz. I, czas trwania: 2 godziny;
– Warsztaty tworzenia formy lalkarskiej, cz. II, czas trwania: 5 godzin;
– Warsztaty tworzenia formy lalkarskiej połączone z pokazem cz. III, czas trwania: 5 godzin.

5. Finisaż | 15 grudnia | Zbrojownia Sztuki

Spotkanie podsumowujące projekt Artonautyka 2017 | Arts and Crafts | ma na celu refleksję nad rzemiosłami – tymi ewoluującymi i tymi znikającymi z mapy Trójmiasta. Postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego sekret techne zaklętej w dłoniach tak urzeka, zniewala, prowadzi transgresywnie.

 

Jednym z najistotniejszych założeń projektu jest ukazanie ciągłości pokoleniowej gdańskich twórców oraz nawiązanie międzypokoleniowego dialogu w formie wzajemnej inspiracji. W tym celu do
projektu zaproszeni zostaną z jednej strony doświadczeni rzemieślnicy starszego pokolenia oraz przedstawiciele lokalnego biznesu, których firmy wywodzą się z tradycji rękodzielniczych, zaś z trzeciej, przedstawiciele młodego pokolenia, którzy kontynuują te tradycje przekuwając je w nową jakość.